Elżbieta & Leszek Naumowicz

Das Ehepaar Elżbieta und Leszek Naumowicz. Beide sind Schuldirektoren in Kostrzyn. Sie erzählen uns wie sie sich kennen gelernt haben, von ihrem Studium in Stettin und ihrem Weg als Lehrer und Direktoren. Leszek Naumowicz ist seit etlichen Jahren auch in der Kostrzyner Kommunalpolitik aktiv.

Elżbieta i Leszek Naumowiczowie są dyrektorami dwóch różnych szkół w Kostrzynie. Opowiedzieli nam o tym, jak się poznali, o swoich studiach w Szczecinie i życiu nauczyciela i dyrektora. Leszek Naumowicz od lat jest również politykiem lokalnym w Kostrzynie.