Katarzyna & Mariusz Kaczmarek

Katarzyna Kaczmarek ist Englischlehrerin am Lyceum in Kostrzyn, Mariusz Kaczmarek ist bildender
Künstler und unterrichtet Schüler in einer beeindruckenden
Künstlerwerkstatt, die er im ehemaligen Rathaus der Stadt eingerichtet
hat. Die Kaczmareks kennen sich seit ihrer Kindheit - eine lange,
wechselvolle Liebesgeschichte

Katarzyna Kaczmarek jest nauczycielką angielskiego w Liceum w Kostrzynie. Mariusz jest artystą i pracuje z uczniami w pięknej pracowni, którą stworzył w dawnym ratuszu miejskim. Kaczmarkowie znają się już od wczesnego dzieciństwa. Długa pełna zwrotów historia miłosna.